So sánh sản phẩm

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất:
 
STT Mặt hàng ĐVT Năng suất sx/ngày
  Cọc BTCT    
1 Cọc BTCT 200x200 md 2.000
2 Cọc BTCT 250x250 md 1.500
3 Cọc BTCT 300x300 md 1.300
4 Cọc BTCT 350x350 md 1.100
5 Cọc BTCT 400x400 md 1.000
   
Cống tròn BTCT
   
6 Cống BTCT D 300 md 75-150
 
7
Cống BTCT D 400 md 75-150
8 Cống BTCT D 600 md 75-150
9 Cống BTCT D1.000 md 55-100
   
Cống vuông BTCT
   
10
 
Cống vuông BTCT D 300 md 75-150
11 Cống vuông BTCT D 400 md 75-150
12 Cống vuông BTCT D 600 md 75-150
13 Cống vuông BTCT D 1.000 md 55-100
14 Hào BTCT các loại cái 100 – 150
15 Rãnh thoát nước BTCT các loại cái 100 – 150
16 Cống tròn, cống hộp các loại cái 50 – 100
17 Tấm đan BTCT các loại cái 500 – 1000
18 Các loại cấu kiện BTCT khác ( hàng thiết kế hoặc hàng đặt tùy theo bên mua) sp 200 – 300
 
Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và tiên tiến trong nước cũng như hàng nhập khẩu nước ngoài, Công ty Cổ Phần Phú Kỳ đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm mà Quý khách yêu cầu.
Tags:,